Mar 8, 2012

Prace porządkowe roślin ozdobnych w marcu w naszym ogrodzie. Cleaning work in March of ornamental plants in our garden.

Prace porządkowe roślin ozdobnych w marcu w naszym ogrodzie.

Autorem artykułu jest Wanda Frasiak

W marcu, kiedy stopnieje śnieg przystępujemy do prac porządkowych w naszych ogrodach. Usuwamy wszystkie zbędne, zimowe okrycia, które zabezpieczały nasze rośliny przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
W marcu czyścimy byliny, wycinamy stare, obumarłe pędy.
Trawnik należy wygrabić z liści i starej trawy, następnie zasilić nawozem.
Rozmarzniętą i przeschniętą glebę przygotowujemy dla roślin sezonowych. Nawozimy, przekopujemy i grabimy ziemię. Poprawiamy strukturę gleby, wysiewając nawozy zielone.
Przed rozpoczęciem wegetacji dzielimy byliny kwitnące latem i jesienią np. – ostróżkę ogrodową, rudbekie, liliowce, barwinek pospolity, dzielżan.
Zajmujemy się przygotowaniem rozsady roślin jednorocznych. Wysiewamy w pomieszczeniach: aster chiński, tytoń, cynię, gazanię oraz nasiona, których nie zdążyliśmy wysiać w lutym. W drugiej połowie miesiąca, jeśli jest ciepło, rozpoczynamy wysiewać do zimnych inspektów lub pod osłony foliowe np. – aksamitkę, goździk chiński, kocanki ogrodowe, wyżlin, dimorfotekę, nemezję. Na rozsadnik wysiewamy tylko nagietek. Na miejsce stałe w okresie początkowego wzrostu możemy wysiać: mak lekarski, groszek pachnący, ostróżka ogrodowa. Wschody z siewu lutowego należy przepikować by miały więcej miejsca do bujnego wzrostu.
Przed rozpoczęciem wegetacji przycinamy krzewy ozdobne, by miały obfite kwiaty i ładny kształt. Krzewy, u których pąki kwiatowe powstają na tegorocznych pędach, szczególnie wymagają corocznego, silnego przycięcia. Do takich gatunków należą: tawuła japońska, tawuła drobna, hortensja drzewkowata, budleje Dawida, wrzośce kwitnące latem, wrzosy, niektóre odmiany powojników i wierzby miniaturowe. Corocznie, wczesną wiosną należy silnie przycinać krzewy ozdobne z liści lub pędów np. – dereń biały a szczególnie jego odmiany o barwnych pędach i liściach, perukowiec podolski. Krzewy, których pąki kwiatowe powstają na pędach zeszłorocznych, wymagają tylko cięcia prześwietlającego, usuwając stare gałęzie nadmiernie zagęszczające krzew.
Pod koniec miesiąca zajmujemy się różami. Rozgarniamy kopczyk i przycinamy pędy.
---
http://www.pasjeogrodow.blogspot.com/
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Cleaning work in March of ornamental plants in our garden.The author of this article is Wanda FrasiakIn March, when snow melts begin the cleanup work in our gardens. We remove all the unnecessary, winter coats, which preserve our plants from adverse weather conditions.In March we clean perennials, cut out the old, dead stems.The lawn should rake the leaves and old grass, then the fertilizer fund.Unfrozen and dry soil plants prepare for the season. Fertilize, dig and pillage the land.Improves soil structure, sowing rate of green manure.Before you start growing divide perennials blooming in summer and autumn, for example - garden delphinium, rudbekie, lilies, periwinkle.We are engaged in the preparation of annual plants seedlings. Sown in the room: aster Chinese, tobacco, zinnia, Gazania and seeds, which did not have time sown in February. In the second half of the month, when it is warm, start sowing the cold frames or under plastic covers for example - marigold, carnation Chinese, immortelle grow garden snapdragon, dimorfoteka, nemezja. The seedbed sown marigold only. The permanent site of the initial period of growth we have sown: the opium poppy, sweet pea, delphinium garden. Seed germination of the February quilt would be more space for vigorous growth.Before the vegetation clipping shrubs that had abundant flowers and nice shape.Shrubs, in which buds are formed on new shoots, especially require an annual, a strong crop. These species are: Japanese Spiraea, Spiraea small, hydrangea drzewowata, Budle David, summer blooming heaths, heathers, some varieties of clematis and willow miniature. Every year in early spring should be pruned heavily shrubs with leaves or stems for example - white dogwood and especially its variety of colorful shoots and leaves, perukowiec Podolia. Shrubs that flower buds are formed on old wood, cut screener only require deleting old branches excessively tangled bush.At the end of the month we have been roses. Mound dig and cut stems.

No comments:

Post a Comment